MAN.

Man.. Vem är man? Man är ett ganska värdelöst ord och då menar jag inte man som i man och kvinna utan som i 'det gör man'. Det finns många formuleringar som gör att jag ifrågasätter ordet 'man', jag gjorde inte det förut, men när jag hörde någon säga "Man tänker ju så!" och motpartern ifrågasatte "Vem tänker egentligen så? Jag tänker inte så, du får ju säga om det är så du tänker och inte använda man.." Då i den stunden började jag fundera över ordet, det är extremt flyktigt ord som kan användas av gemene person som inte helt kan stå för sin sak eller vet helt säkert. Jag försöker undvika att använda ordet och varje gång jag säger det så tar jag mig en extra funderare på vad det är jag egentligen menar. Det är ett generellt ord, men kommer att förlora sin kraft om fler börjar ifrågasätta innebörden av ordets användare. Så tänk till på vad du faktiskt menar när du berättar om man.. Vem är det och varför använder du det..?
LIVET., TANKE | |
Upp